Yrityslainan vakuudet

Yrityslainan vakuudet

Yrityslaina vaatii vakuudeksi aina jotain sekä vakuudet riippuvat yrityksen takaisinmaksukyvystä, lainan määrästä sekä miltä yrityksen tulevaisuus näyttää. Kun yritys päättää hakea lainaa, pankki haluaa ensimmäiseksi selvittää millaisia vakuuksia yrityksellä on annettavana lainan saamiseksi. Mitä parempia vakuuksia yrityksellä on antaa, niin sitä paremmat ehdot lainalle on mahdollista saada.

Yrityslainan vakuudet voidaan jakaa reaalivakuuksiin sekä henkilövakuusiin eli toisinsanoen takauksiin. Tämän artikkelin tarkoituksena on paneutua tarkemmin yrituslainan vakuuksiin sekä siihen liittyviin yleisimpiin termeihin.

Mikä on yrityslainan reaalivakuus?

Reaalivakuudella tarkoitetaan lainan takaisinmaksun vakuudeksi annettavaa omaisuutta, joka voi olla esine tai asiakirja. Kun puhutaan yrityslainoista, niin vakuus voi olla asunto, yrityksen omistama ja hallussa oleva kiinteistö tai arvopaperisalkku.

Pankki tarjoaa lainalle vakuutta, joka toimii turvana esimerkiksi jos yritys ei pysty suoriutumaan lainan takaisinmaksusta. Tässä tilanteessa ainakin osa velasta voidaan kuitata realisoimalla yrityslainan vakuus rahaksin. Pääsääntöisesti yrityslainan reaalivakuus voi olla käteispantti tai kiinnitysperusteinen pantti.

Yrityslainan käteispantti

Käteispantti annetaan velkojalle vakuudeksi ja se voi olla irtain esine, arvopaperit tai vaikka pörssiosakkeet. Nämä äsken mainitsemat pantit ovat kaikkein helpompia muuttaa rahaksi ja samalla ne säilyttävät arvonsa. Usein näille saa vakuutusarvoa noin 60 – 80 prosenttia pantin todellisesta arvosta.

Yrityslainan kiinnitysperusteinen pantti

Yrityslainan kiinnitysperusteinen pantti tarkoittaa yleisimmissä tapauksissa jonkin kiinteistön panttaamista lainaa vastaan. Irtaimen käteispantin kiinteistöä eli esimerkiksi tonttia ei voi siirtää paikaltaan ja luovuttaa lainan pantiksi. Tähän asiaan vaaditaan erityismenettely eli kiinteistöpanttioikeus.

Kun halutaan perustaa kiinteistöpanttioikeus niin tarvitaan vahvistettua kiinnitystä mitä pitää hakea erikseen maanmittauslaitokselta. Kiinnityksen on mahdollista kohdistua koko kiinteistöön tai vaan osaan siitä. Käteispanttauksessa kiinnitetty panttikirja annetaan velkojalle lainaa vastaan vakuudeksi. Tällöin myös kiinteistöön kohdistuva panttioikeus siirtyy lainanmyöntäjälle.

Yrityskiinnitys

Kaikki yritykset sekä yksityisetelinkeinoharjoittajat jotka ovat listattu kaupparekisteriin voivat käyttää yrityslainan vakuutena myös yrityskiinnitystä. Yrityskiinnitys on yrityksen elinkeinotoiminnassaan käyttämää omaisuutta, jonka avulla parannetaan takasinmaksun vakuutta ilman hallinnan luovuttamista velkojalle.

Ei ole kauhean järkevää antaa lainan vakuudeksi työkaluja, jota yritys tarvitsee toimiakseen. Yrityskiinnityksen avulla yrityksen irtaimeen omaisuuteen on mahdolllista muodostaa panttioikeus koko hallintaa luovuttamatta.

Kun yritys tekee yrityskiinnityksen, niin siihen kuuluu kaikki irtain omaisuus, joka luetaan yrityksen omaisuudeksi vahvistamishetkellä. Näitä voivat olla käyttöomaisuus kuten esimerkiksi kalusto ja koneet, vaihto-omaisuus kuten tarvikkeet ja aineet. Myös rahavaroja sekä saamisia voidaan käyttää yrityskiinnityksessä. Näiden lisäksi myös immateriaalioikeus kuten tavaramerkit sekä pantit soveltuvat yrityskiinnitykseen.

Mistä yrityskiinnitystä haetaan?

Yrityskiinnitystä voidaan hakea Patentti- ja rekisterihallituksen kautta täytettävällä lomakkeella, josta veloitetaan 140 euroa. Usein yrityskiinnitystä käytetään täysvakuutena muiden vakuuksien lisänä.

Mikä on yrityslainan henkilötakaus?

Useimmissa tapauksissa vakuudeksi ei välttämättä riitä pelkästään reaalivakuus, vaan sen lisäksi voidaan vaatia itse yrittäjän henkilötakausta. Henkilötakausta vaaditaan usein omavelakisena takauksena, tässä tilanteessa yrittäjä vastaa itse lainasta samalla tavalla kuin henkilökohtaisesta lainasta eikä yritys anna suojaa jos velkaa ei pysty maksamaan ajallaan takaisin.

Jos esimerkiksi osakeyhtiö ei pysty suoriutumaan velastaan, niin velkojan on mahdollista vaatia maksua välittömästi osakeyhtiön omistajayrittäjältä. Käytännössä osakeyhtiössä yritys sekä omistajayrittäjä ovat erillisiä oikeushenkilöitä.

Jos kyseessä on toissijainen takaus, niin velallisena oleva osakeyhtiö tyhjennettäisiin kuiviin ennen kuin velkoja pystyisi perimään saataviaan toissijaiselta takaajalta. Yrityksen omistajayrittäjä joutuisi maksamaan vasta kun ulosottoviranomainen tai tuomioistuin katsoisi päävelallisen olevan maksukyvytön.

Henkilötakauksen on mahdollista olla myös täytetakaus, tällöin yrityslainan vakuudeksi voidaan asettaa myös kiinteää omaisuutta. Jos kuitenkin vakuusarvo ei ole riittävä, niin yrityksen omistaja joutuu itse takaamaan loppuosan henkilökohtaisesti täytetakauksena.

Pankista haettaviin yrityslainoihin on mahdollista hakea takausta myös Finnveralta, joka on Suomen valtion erityisrahoituslaitos.

Pankkien vaatimat vakuudet yrityslainoille

Melkein jokaiseen lainaan vaaditaan reaalivakuuksia, mutta jos kyseessä on vakavarainen yritys niin lainaa voi olla mahdollista saada pelkälllä henkilötakauksella perinteisestä pankista. Tässä tapauksessa lainaa haettavat summat ovat maltillisia, yleensä muutamia kymmeniä tuhansia.

Netin kautta haettavat sekä heti tilille maksettavat yrityksien pikalainat ovat yleensä reaalivakuudettomia lainoja sekä niihin vaaditaan pelkkä henkilötakaus. Usein kuitenkin henkilötakauksissa lainankustannukset ovat korkeammat. Jos lainassa on pidempi takaisinmaksuaika, niin kustannukset voivat nousta kohtuuttoman korkeiksi.

Perinteisien pankkien lisäksi Suomessa on olemassa myös rahoitusyhtiöitä jotka myöntävät vakuudellisia yrityslainoja. Vakuudellisia yrityslainoja tarjoaa esimerkiksi Vauraus Suomi, UB Rahoitus sekä Siltaraha.

Yrityslainan vakuusarvo

Vakuusarvolla tarkoitetaan yrityslainan vakuudeksi käyvän osuuden omaisuuden markkina-arvosta. Yrityslainojen vakuuksien vakuutusarvoissa voi olla suuria eroja luotonmyöntäjien välillä. Yleensä pankit ovat varovaisempia riskimarginaalien suhteen. Rahaksi muutettava vakuus on tietenkin aina arvokkaampi kuin omaisuus, jonka realisoimiseen kuluu enemmän aikaa.

Yrityslainan vakuudet sekä niiden suuntaa-antavat vakuutusarvot:

Asuntojen vakuutusarvo on noni 70-80 % sekä vapaa-ajan asunnot sekä muut liikehuoneistot sitä vähemmän. Pörssi sekä rahasto-omaisuus on noin 60% ja vakuusarvo yrityskiinnityksissä voi olla maksimissaan 30-50%. Edellä mainitut luvut ovat suuntaa-antavia joten niissä voi olla vaihteluja.

Yrityslainan vakuudet eivät riitä

Jos yrityksellä ei ole riittävästi vakuuksia tarvittavan yrityslainan saamiseksi, niin voi hyödyntää muutamia muita vaihtoehtoja. 

Yritys voi käyttää Finnveran tarjoamia takauksia, käyttöomaisuuden vuokrausta, vakuudettomia yrityslainoja tai yrityksien vertaislainapalveluita.