Yrityslaina toiminimelle

Yrityslaina toiminimelle

Toiminimi on helpoin tapa harjoittaa liiketoimintaa yksityishenkilön, jos yrityksen liikevaihto pysyy suhteellisen matalana. Kuitenkin jossain tilanteissa myös toiminimi voi tarvita ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi jotain suurempaa hankintaa varten. Harkitessasi yrityslainaa toiminimelle pitää muistaa ottaa huomioon tiettyjä asioita ja poikkeuksia, jotka eroavat esimerkiksi, kun yrityslainaa haetaan osakeyhtiönä.

Liiketoiminta voi vaatia ulkopuolista rahoitusta jo ennen toiminnan käynnistämistä, jos esimerkiksi kassaan ei ole kertynyt vielä riittävää pääomaa asioiden hankkimiseen. Mitä asioita pitää huomioida tai mihin pitää varautua, kun toiminimellä haetaan yrityslainaa.

Mitkä asiat vaikuttavat lainaehtoihin?

Toiminimen voi perustaa kuka tahansa ja se on helpoin yritysmuoto yksityishenkilöille. Kuitenkin rahoituksen tarpeessa kannattaa huomioida, että yrittäjä itse vastaa toiminimeen liittyvistä velvollisuuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun toiminimi hakee lainaa, yrittäjä vastaa siitä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kun yrityslainan hakeminen on ajankohtaista, muista suunnitella realistinen takaisinmaksuaikataulu, jotta se ei tuota ongelmia myöhemmin.

Toiminimen hakiessa rahoitusta rahoituslaitoksilta, vaatii se usein enemmän selvityksien tekemistä mitä osakeyhtiönä. Lainanmyöntäjä tarvitsee liiketoiminnan lukujen lisäksi myös tiedot yrittäjän omasta taloudellisesta tilanteesta. Liiketoiminnan luvun ovat usein tilinpäätöstietoja, josta selviää miten yrityksellä menee ja onko toiminta kannattavaa, jotta rahoituslaitokset pystyvät arvioimaan selviytyykö yritys sekä yrittäjä itse lainan takaisinmaksamisesta. Toiminimen lukujen selvittäminen on paljon työläämpää mitä julkisessa osakeyhtiössä.

Lainaa myöntävät pankit ja rahoituslaitokset pyrkivät selvittämään kyseisestä yrityksestä mahdollisimman paljon tietoja selvittääkseen luottokelpoisuutta ennen lainanmyöntämistä. Toiminimiyrittäjä voi nopeuttaa ja helpottaa prosessia antamalla pankille tai rahoituslaitokselle ajankohtaiset tiedot yritykseen liittyvistä asioita, jotka vaikuttavat lainanmyöntämiseen. Rahoituslaitos voi myös vaatia toiminimeltä erilaisia liitteitä ennen lainapäätöksen tekemistä.

Vaikka toiminimellä lainan hakeminen sekä sen saaminen voi olla hankalampaa ja prosessi voi viedä enemmän aikaa, on erinäisiä rahoitusvaihtoehtoja saatavilla. Vaihtoehtoisesti yrittäjä voi myös hakea pankin kautta henkilökohtaista lainaa, joka on käytännössä sama asia, kun kummassakin tapauksessa lainasta vastuussa on yrittäjä itse.

Edellytykset yrityslainan saamiseksi

Ennen lainan myöntämistä pankit ja rahoituslaitokset haluavat varmistua siitä, että yritys selviytyy lainan takaisinmaksamisesta ilman ongelmia, joten he tutustuvat yrityksen toimintaan huolellisesti ennen päätöksien tekemistä. Lainan saaminen edellyttää sitä, että yritys on luottokelvollinen ja kun kyseessä on toiminimin niin myös yrittäjän itse tulee olla luottokelpoinen. Vaatimukset vaihtelevat pankeittain, joten kaikilla ei ole samat edellytykset tai luottokelpoisuusvaatimukset.

Yrityslainan saamiseksi yrityksen tulee pystyä todistamaan lainanmyöntäjälle, että liiketoiminta on kannattavaa. Tämä todistaminen voi olla vasta alkaneelle yrittäjälle todella hankalaa, mutta jos liiketoimintasuunnitelmaan on panostettu, voidaan lainaa myöntää uudelle yrittäjälle. Vaihtoehtoisesti uuden yrittäjän kannattaa myös tutkia olisiko hänen mahdollista saada starttirahaa.

Luottokelpoisuuden lisäksi lainan saamiseksi edellytetään vakuuksia, jotka voivat olla yrittäjän omaa henkilökohtaista omaisuutta. Esimerkiksi henkilökohtaiseksi omaisuudeksi voidaan laskea arvopaperit tai asunto. Pankit vaativat lainalle vakuuksia, jos esimerkiksi toiminimiyrittäjä ei selviydy lainan takaisimaksamisesta, tällöin lainalla on kuitenkin “panttina” vakuus. Suomen valtio myöntää myös Finnveran takausta, jota yritykset voivat hakea lainan vakuudeksi.

Vaihtoehtoisesti yrityslainaa on mahdollista hakea ilman reaalivakuuksia, jolloin lainassa tulee olla henkilötakaaja. Maksuhäiriömerkintä yrityksen, toiminimen tai minkä tahansa luottotiedoissa tarkoittaa automaattisesti hylättyä lainapäätöstä. Lisäksi jos toiminimiyrittäjällä on henkilökohtaisissa tiedoissaan maksuhäiriömerkintä, estää se lainanmyöntämisen.

Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yritykseen liittyvistä seikoista, joten myös henkilökohtaiset merkinnät ja muut vastaavat asiat vaikuttavat suoraan yritykseen. Kun taas osakeyhtiössä itse yrittäjä ja yritys on eroteltu ja ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä, joten vaikka yrittäjällä olisikin tuore maksuhäiriömerkintä, voidaan hänelle siitä huolimatta myöntää yrityslainaa.

Yrityslainan hakeminen toiminimelle

Toiminimelle suunnatun yrityslainan hakuprosessi on samankaltainen mitä muissakin yritysmuodoissa, poikkeuksena jotkut yksityiset rahoituslaitokset voivat pyytää erillisiä liitteitä lainan saamiseksi. Tämä johtuu siitä, ettei toiminimen tilinpäätös ja muut tiedot ole julkisia, joten niiden löytäminen voi viedä enemmän aikaa. Kun yrittäjä lisää tarvittavat liitteet jo hakemuksen yhteydessä, prosessi on paljon nopeampi.

Yrityslainaa on mahdollista hakea omalta paikkakunnalta ottamalla yrityspalveluun yhteyttä tai vaihtoehtoisesti netissä toimivilta yritysrahoitusta tarjoavilta tahoilta. Netissä toimivilta rahoituspalveluilta lainan hakeminen ja saaminen on paljon nopeampaa, kun taas pankeilla käsittelyajat voivat olla jopa viikkoja.

Yrityslainan hakemiseen tarvitset ainakin näitä seuraavia asioita:

  • Yrityksesi y-tunnus
  • Viimeisin tilinpäätös
  • Mahdolliset takaajat ja/tai vakuudet

Kuinka paljon toiminimellä voi saada lainaa?

Lopullisen lainapäätöksen tekee aina pankki ja rahoituslaitos, joten se minkä verran ja millä ehdoilla toiminimi voi saada lainaa ei voi etukäteen arvioida. Saatuun lainasummaan vaikuttaa myös minkälainen luokitus kyseiselle yritykselle on annettu, onko omia vakuuksia tai pääomaa. Jos yrityksellä on vakuuksia sekä omaa rahoitusta, voidaan sille myöntää isompikin lainasumma.

Useimmat pankit ja rahoituslaitokset haluavat myös tietää lainankäyttötarkoituksen, joten jos toiminimellä on näyttöä, että se hyödynnetään sellaisiin investointeihin, jota voi pidemmällä aikavälillä käyttää vakuutena, voi yrityksellä olla mahdollisuus saada suurempaa rahoitusta.

Yrityslainan hinnoittelu ja ehdot

Se mitä yrityslaina tulee lopullisesti maksamaan tai minkälaisilla ehdoilla sitä voi saada on hyvin vaikeaa tietää etukäteen. Siihen vaikuttaa yrittäjän ja yrityksen luottokelpoisuus, joka pohjautuu annettuihin tai löydettyihin tietoihin. Jos lainaa haetaan perinteisen pankin kautta, hinnoitteluun vaikuttaa yrityksen ja yrittäjän vakuudet.

Oma pankki voi tarjota joitain etuja tai alhaisempaa hinnoittelua, mutta yleensä netissä toimivilla rahoituspalveluilla on tarjota joustavampia ehtoja sekä usein heidän kauttaan rahoitusta voi saada jopa samana päivänä. Voit tarkistaa korkotasosi, hinnoittelun ja ehdot täyttämällä ei-sitovan hakemuksen, näin saat realistisen kuvan kaikista lainaan liittyvistä kustannuksista.

Jokainen lainatarjous annetaan henkilökohtaisesti annettujen tietojen perusteella, joten ennen lainahakemuksen täyttämistä et saa tarkempia hinnoitteluja tai ehtoja.