Yrityksen verotus

Yrityksen verotus

Oletko aikeissa perustaa osakeyhtiötä, mutta et tiedä miten yritystäsi sekä sieltä nostamia varoja verotetaan? Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin osakeyhtiön verotuksesta sekä vastaamme yleisimpiin kysymyksiin.

Miten osakeyhtiön yhteisövero maksetaan?

Yhteisövero tunnetummin tulovero maksetaan aina osakeyhtiön tuloksesta. Vuodelle 2020 yhteisövero on 20 prosenttia. Osakeyhtiön tuloksen saa vähentämällä yrityksen veronalasiisista tuloista kaikki vähennyskelposet kulut. Kaikki osakeyhtiön omistajan itselleen maksama palkka sekä mahdolliset työntekijöille maksetut palkat lasketaan yrityksen kuluiksi.

Esimerkki: Jos osakeyhtiön liikevaihto on 100 000 euroa ja kuluja puolestaan on 50 000 euroa. Kun kulut miinustetaan, niin tulokseksi jää 50 000 euroa.

Tuosta 50 000 eurosta maksetaan yhteisöveroa 20 prosenttia eli 10 000 euroa. Yhteisöveron maksamisen jälkeen omistajille jää tulosta jaettavaksi 40 000 euroa. Tämä seikka koskee enemmänkin yrittäjän tuloverotusta. Yritys maksaa tuloksestaan veroa ennakkoon josta käytetään nimitystä ennakkovero. Jos nämä ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan tuloksen vaatimaa veron määrää, niin osakeyhtiön pitää maksaa puuttuvia veroja maksamalla lisäennakkoa.

Mitä tarkoittaa osakeyhtiön ennakkovero?

Ennakkoverotuksessa verottaja kerää tilikauden aikana etukäteen varoja yrityksen arvioidusta tuloksesta. Etukääteen tuloksesta maksettavasta verosta käytetään nimitystä ennakkevero. Osakeyhtiön tuloksen arvioimiseen käytetään kahta tekniikkaa, joko se arvioidaan edellisen tilikausien perusteella tai yritystoimintaa aloittaessa oman ilmoituksen perusteella.

Ennakkoveroa on tarkoitus kerätä pitkin tilikautta. Veron määrään vaikuttaa se mikä on tilikauden arvioitu tulos. Aikaisemmin osakeyhtiön perustajien piti arvioida ensimmäisen tilikauden tulos perustamisilmoituslomakkeella. Kuitenkin tähän asiaan tuli muutos syksyllä 2017, jonka jälkeen ennakkoveroarvio tehdään Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta.

Maksettavaksi jäävän ennakkoveron määrä riippuu omasta tekemästäsi tulosarviosta. Esimerkiksi jos yrityksen bisnes lähtee alkuperäistä suunnitelmaa paremmin lentoon, niin tällöin verottajan vaatima verosumma jää liian pieneksi.

Jos tälläinen tilanne tulee eteen, niin et maksa verojan ennakkoon tarpeeksi ja joudut täydentämään maksuja myöhemmin realistisen tuloksen perusteella.

Aikaisemmin tästä puhuttiin täydennusmaksuna, mutta 2017 syksyllä lisäennakko korvasi vanhan täydennysmaksun. Käytännössä asia on sama eli kyseessä on puuttuvien verojen maksaminen. Kuitenkin tähän tuli muutamia käytännön eroja.

Ennen muutoksen voimaan astumista osakeyhtiöt pystyivät hoitamaan maksut oma-aloitteisesti ennakkoverojen täydennysmaksua veroilmoituksessa ilmoitettuun jättöpäivään asti. Kaikkien osakeyhtiöiden on annettava veroilmoitus viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Muutoksen jälkeen puuttuville veroille peritään korkoa tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien. Tämän takia yrityksen pitää muistaa huolehtia maksettujen ennakoiden riittävyydestä jo paljon ennen tilikauden päättymistä, sillä korot alkavat juosta jo kuukauden jälkeen. Tutustu ennakkoveroihin Verohallinnon verkkosivuilta.

Muutoksen tarkoituksena on tavoitella sitä, että ennakkoverojen määrä vastaisi aiempaa todellista verojen määrää paremmin.

Mitä tapahtuu jos yli- tai aliarvioi osakeyhtiön tuloksen?

Jos osakeyhtiötä perustaessa asettaa yrityksen tuloksen liian korkeksi, niin joutuu maksamaan ennakkoon liikaa veroja tuloksesta joka ei loppupeleissä koskaan toteudu. Liikaa maksetut verot saa kuitenkin aina veronpalautuksina takaisin, mutta tämä prosessi voi viedä liikaa aikaa ja usein aloittavana yrittäjänä näille rahoille olisi varmasti parempia käyttökohteita.

Jos näyttää siltä, että oman yrityksen tulos jää selkeästi pienemmäksi tai suuremmaksi alkuperäisestä arviosta, niin tässä tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan verottajaan jonka kautta arvion voi korjata. Myös verottajalle on kannattavampaa maksaa veroja ennakkoon oikea määrä. Tulosarviota tehdessä kannattaa myös muistaa, että yrityksen liikevaihto on eri asia kun tulos.

Liikevaihto sisältää kaikki tilikauden aikana yritykselle laskutetut rahat eli myynti, tästä on otettu pois arvonlisäveron osuus. Yrityksen liikevaihto voi olla suuri, mutta tulos voi olla silti pienempi.

Yritystoiminnan jatkuessa

Kun yritystä perustetaan, arviodaan liiketoiminnan tulos, mutta kun toiminta jatkuu Verohallinto käyttää veron perusteena viimeksi päättyneen verotuskauden tulostietoja.

Osakeyhtiöt sekä muut ytheisöt voivat maksaa ennakkoveronsa joko kahdessa tai kahdessatoista yhtäsuuruisessa erässä.

Maksuerien lukumäärä voi olla 12 silloin jos ennakkoveron määrä on yli 2000. Kahdessa erässä maksaminen tapahtuu silloin jos veron määrä on 500 euron ja 2000 euron väliltä.

Arvonlisävero osakeyhtiössä

Arvonlisäveroa maksetaan valtiolle aina silloin kun arvo lisääntyy. Arvonlisäverossa voi käyttää apuna sitä että ajattelee ettei raha kuulu sinulle vaan valtiolle. Arvonlisäveroa maksetaan usein kuukausittain valtiolle, mutta jos yrityksen liikevaihto on pieni niin he voivat anoa pidempää ilmoituskautta. Yrityksen kirjanpitäjä tarkistaa miten paljon arvonlisäveroa on kertynyt jonka jälkeen rahat siirretään valtion tilille. Tämä tapahtuma on mahdollista hoitaa myös itse OmaVerossa, jos yritykselläsi ei ole käytössä kirjanpitäjää.

Pääsääntöisesti kaikkien yrityksien pitää olla arvonlisäverovelvollinen silloin jos 12 kuukauden tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa. Tähän seikkaan on olemassa myös poikkeuksia ja jotkut liiketoiminnat voivat saada vapautuksen arvonlisäverosta.

Jos yrityksen tilikauden liikevaihto jää alle 30 000 euron, niin yrityksen on mahdollista hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta. Tämä verohelpotus on suunnattu yrityksille jotka tekevät pienempää liikevaihtoa. Jos liikevaihto on korkeintaan 10 000 euron, niin huojennus on mahdollista saada täysmääräisenä.

Käytännössä tämä alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että yrityksen on mahdollista hakea maksamiaan arvonlisäveroja takaisin vedoten pieneen liikevaihtoon.

Millainen on osakeyhtiön omistajan verotus?

Aikaisemmin puhuimmekin siitä, että osakeyhtiöt maksavat tuloksestaan 20 prosenttia yhteisöveroa. Kun osakeyhtiö maksaa palkkaa lasketaan se tulokseksi ja tällöin palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu ja se verotetaan normaalisti omistajan ansiotulona. Ansiotulot verotetaan aina progressiivisesti, joten tulojen kasvaessa myös veroprosentti nousee.

Palkan lisäksi yrityksen on mahdollista maksaa osinkoja ja luontaisetuja omistajalleen, luontaiseduiksi lasketaan auto-, puhelin- tai lounasetu. Yrittäjän on mahdollista saada myös yritykseltä korkotuloja esimerkiksi antamastaan lainasta tai vaihtoehtoisesti hän voi ottaa yritykseltä osakaslainaa.

Omistajan osinkot maksetaan vasta, kun osakeyhtiön tulos on verotettu. Osakeyhtiön omistajalle osinkotulot voivat olla joko ansio-tai pääomatuloa. Jotkut osingot voivat olla verototan, mutta ennen osingon maksamista osakeyhtiön tuloksesta on pitänyt jo maksaa 20 % yhteisövero.

Kannattaako yrittäjän nostaa palkkaa vai osinkoa?

Ennen päätöksen tekoa yrittäjän kannattaa laskea auki onkon hänen verotuksellisesti kannattavaa nostaa rahaa ulos yrityksestä palkkana vai osinkona. Yrittäjän kannalta on järkevää valita edullisin vaihtoehto.

Tähän asiaan vaikuttaa myös se onko tarkoituksena ottaa voitot ulos nopealla aikataululla vai mieluummin minimoida verojen maksamista pidemmällä aikavälillä. Tähän seikkaan kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää apuna kirjanpitäjää.

Jos omistajan tulotasot ovat pienet, on järkevintä nostaa rahat ulos palkkana. Kannattaa myös hyödyntää verohuojennetut osinkot. Tarkemmat tiedot sekä ohjeet löydät Verohallinnon sivuilta.