Yrityksen budjetti

Yrityksen budjetti

Yleensä varsinkin aloittelevat yrittäjät kuuleva sanan budjetti, sitä termiä ei kuitenkaan kannata pelätä. Budjetin tarkoituksena on toimiva hyvänä työkaluna yrityksen talouden seuraamiseen sekä suunnittelemiseen.

Käytännössä budjetilla tarkoitetaan toimintasuunnitelmaa koskien yrityksen taloutta. Sen tarkoituksena on kertoa rahan alkuperä sekä käyttötarkoitus sekä miten paljon sitä on. Budjetoinnilla taas tarkoitetaan kyseisen budjetin laatimista.

Jos tarkoituksena on perustaa yritys, niin kukaan ei pakota aloittavaa yrittäjää tekemään budjettia, ellei tarkoituksena ole hakea starttirahaa tai muuta rahoitusta. Tällaisiin hakemuksiin usein vaaditaan jotain suunnitelmaa koskien oman yrityksen rahavirtoja. Budjetti on myös järkevää tehdä vaikka tarkoituksena ei olisikaan hakea minkäänlaista rahoitusta, sillä sen avulla pystyy paljon helpommin seuraamaan yrityksen menoja sekä tuloja.

Varsinkin jos kyse on uudesta yrityksestä niin olisi todella tärkeää pystyä konkreettisella tavalla hahmottamaan millaisilla kustannuksilla palveluita tai tuotteita pystytään myymään sekä miten paljon niitä pitäisi myydä, jotta toiminta olisi kannattavaa.

Budjetin avulla näkee esimerkiksi sen jos johonkin asiaan palaa alkuperäistä suunnitelmaa enemmän rahaa sekä sen että tarpeen tullen kassassa olisi riittävästi varoja. Tällaisten tilanteiden takia kaikkien yksin- ja pienyrittäjien on suotavaa laatia huolellisesti yrityksen budjetti. Budjetin voi tehdä itse tai vaihtoehtoisesti kysyä kirjanpitäjän apua. Nykyään myös netistä löytyy valmiita budjettipohja, joista näkee mitä sen pitäisi sisältää.

Milloin yrityksen budjetointi tehdään?

Yrityksen budjetti tulisi tehdä ennen tilikauden alkua sekä koko tilikauden ajaksi. Tämä auttaa seuraamaan budjetoituja lukuja toteutuneihin tilikauden edetessä sekä päättyessä. Budjettia voi muokata haluamansa mukaiseksi myös kesken tilikauden. 

Muokkaaminen ei ole mukavinta silloin jos päivittäminen johtuu kulujen lisääntymisestä, jos kuluista selviytyminen tuottaa ongelmia voi yritys harkita hakevansa lainaa toimintaa varten.

Mitä tarkoittaa kassabudjetti, pääbudjetti, osabudjetti ja tulosbudjetti?

Budjetoinnin tarkoitus on myös samalla ennustaa yrityksen tulevaisuutta sekä lyhyen aikavälin seuraamista. Näihin liittyy myös muutama termi, jotka ovat kassabudjetti ja tulosbudjetti, näille on myös olemassa nimitys pääbudjetti. Tulosbudjetin tarkoituksena on ennustaa meno- sekä tuloarvioiden perusteella miten paljon yritys tekee voittoa.

Tulosbudjetin avulla tehdään kassabudjetti, jonka tarkoituksena on seurata, että yrityksen kassavarat riittävät laskujen maksamiseen. Kassabudjetista voidaan käyttää myös nimitystä rahoitusbudjetti, joka kannattaa laatia, sillä tulosbudjetti ei kerro rahavarojen riittävyydestä lyhyellä aikavälillä.

Useimmat pienyrittäjät haluavat laittaa kaikki toimintonsa yhteen isoon tulosbudjettiin, kun taas isommissa yrityksissä tulosbudjetti jaetaan pienemmiksi osiksi. Tästä käytetään nimitystä osabudjetti, jota voi olla esimerkiksi myyntibudjetti, muuttuvien kustannusten budjetti, markkinointibudjetti tai kiinteiden kustannuksien budjetti.

Osabudjettien tarpeellisuus riippuu siitä miten suurta tai millaista toimintaa yritys harjoittaa. Tähänkään asiaan ei ole olemassa pitään oikeaa tapaa tai mallia, vaan sen tarpeellisuus katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Pienempiän yrittäjien ei kannata lähteä tekemään budjetoinnistaan liian monimutkaista tai vaikeaa, varsinkaan silloin jos toiminta on vähäistä tai pientä.

Mikä on osabudjetti?

Osabudjettien pohjalta on tarkoitus syntyä tulosbudjetti, joka auttaa yrittäjää arvioimaan etukäteen miten paljon tulosta yrityksessä tullaan tekemään tilikauden aikana. 

Tulosbudjetista näkee kaikki ennustetut tulot ja menot. Jos ennustettu tulos ei ole hyvä, niin yrityksen kulu- tai tulorakennetta täytyy muokata. Usein tulosbudjetti laaditaan samallaiseen muotoon kuin tuloslaskelma, jotta niiden toteutumista on helpompi seurata.

Mikä on kassabudjetti?

Yrityksen kassassa olevaa rahaa kutsutaan kassavaroiksi, josta yritys maksaa laskunsa ajallaan. Kassabudjetti auttaa ennakoimaan sitä miten paljon kassavaroja yrityksellä on jokaisen kuukauden alussa tulo- ja menoarvioinnin laatimisen jälkeenn. 

Kassabudjetin tarkoituksena on siis ennakoida kaikki yritystoiminnan saapuvat ja lähtevät rahat. Usein kassabudjetti tehdään kuukausitasolla, jotta jo vuosia toiminnassa ollut yritys voi hyödyntää ennusteen pohjalta aiempien vuosien toteutumia. Jos kyseessä on uusi yritys, voi kassabudjetin laatiminen olla hankalampaa.

Käytännössä kassabudjetin tarkoitus on ennustaa yrityksen varojen riittävyyttä sekä sen avulla väistetään tilanteet jolloin yrityksen käyttövarat eivät olisi riittävät. Kassabudjetti siis kertoo maksuvalmiudesta ja kassabudjetista voidaankin käyttää nimitystä maksuvalmiusbudjetti.

Tarvittaessa budjetin laatimiseen kannattaa käyttää apuna kirjanpitäjää, mutta yleensä pienemmät yritykset voivat hoitaa sen myös helposti itse.

Valmiit budjettipohjat pienyrityksille

Keräsimme tähän muutamia hyviä valmiita budjettipohjia sekä laskureita yrityksille. Usein isommille yrityksille on paljon enemmän valmiita budjetointiohjelmia, joita löytyy helposti hakukoneista. Useimmat kirjanpito-ohjelmat voivat sisältää helpon työkalun budjetoinnin tueksi.

Esimerkiksi Microsoft Officen EXcel-busjettipohja tarjoaa kuukausipohjan yrityksille. Halutessasi voit myös katsoa valmiiksi täytettyjä mallipohjia hakukoneesta kirjoittamalla esimerkki yrityksen budjetista tai yrityksen budjetti malli jne. Usein parhaimman budjetin saa itse tekemällä ja käyttämällä apuna esimerkiksi Excel-taulukkoa.