Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on harvoin puhuttu aihe. Aihe josta liikkuu paljon epätietoisuutta.. Käymme läpi tässä artikkelissa kaiken mitä sinun tulee vähintään tietää jos työttömyys osuu omalle kohdalle.

Helppolukuinen ja nopea artikkelimme kertoo kaiken tarvittavan tilanteesta. Oppaan lukeminen vie vain muutaman minuutin.

Voiko yrittäjä saada työttömyystukea?

Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyystukea / korvausta. TE-toimisto eli tutummin työkkäri päättää työskenteletkö yrityksessä päätoimisesti. Tämä TE-toimiston antama päätös vaikuttaa olennaisesti siihen saatko työttömyystukea vai et.

TE-toimisto huomioi työmäärän, jonka mukaan tulkitsevat päätoimisuutesi yrityksessä. Palkkatulot eivät vaikuta tähän arvioon.

Mikä on päätoiminen yrittäjä?

Jos yrityksesi vaatima työmäärä on niin suuri, että et ehdi tehdä muita kokopäiväisiä töitä tulkitaan sinut päätoimiseksi yrittäjäksi.

Tämä tarkoittaa, että jos työskentelet liiketoimintasi eteen 40 tuntia viikossa, et voi vastaanottaa muita koko-aikatöitä ja TE-toimisto tulkitsee sinut päätoimiseksi yrittäjäksi.

Vastaavasti jos työmäärä on pieni sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi, jolloin on mahdollista saada soviteltua päivärahaa tai korvausta.

Sivutoiminen yrittäjä ei saa täyttä työttömyyskorvausta vaan soviteltua päivärahaa.

Ennen kuin teet ise päätöksiä, muista olla yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, sillä lopullisen päätöksen antavat he.

Päätoiminen yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta

Päätoiminen yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta, jos liiketoiminnan tai työskentelysi yrityksessä katsotaan loppuneen. Näissä tapauksissa TE-toimisto tulkitsee sinut työttömäksi työnhakijaksi jolloin olet oikeutettu normaaliin työttömyyskorvaukseen työssäoloehdon täyttyessä.

*Yrityksessä täysipäiväisesti työskentelevä päätoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyyskorvauksiin.

Koska yritystoiminta katsotaan päättyneeksi?

Yritystoiminta katsotaan varsinaisesti päättyneeksi kun taloudellinen toiminta on loppunut ja yrittäjä on lopettanut asianmukaisen YEL-vakuutuksensa.

Selkokielellä siis yrityksen toiminnan katsotaan loppuneen kun et ansaitse enää elantoasi yrityksestä.

Osakeyhtiöiden on muistettava toimittaa Verohallinnolle ilmoitus liiketoiminnan päättymisestä jotta yritys poistetaan Alv, ennakonperintä ja työnantajarekisteristä.

Yhteenveto:

  • Päätoiminen yrittäjä ei voi siis sellaisenaan saada työttömyysturvaa / korvausta, vaan yritystoiminnan tai työn yrityksessä on täytynyt loppua.
  • Sivutoiminen yrittäjä voi olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan tai muuhun korvaukseen.
  • Lopulliset tulkinnat ja päätökset tekee TE-toimisto joten ole yhteydessä heihin saadaksesi lisätietoa.