Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Mitä yrityksen perustaminen maksaa

Yrityksen perustamisen hintaan vaikuttaa yritysmuoto, toimiala sekä liiketoiminnan laajuus. Perustamiskustannukset vaihtelevat suuresti ja isoin asia mikä siihen vaikuttaa on se miten suurta toimintaa aijot yritykselläsi tehdä. 

Jos tarkoituksena on lähteä yrittämään kotoa käsin, niin hankintakulut ovat pienet ja melkein nollabudjetilla pääsee alkuun. Jos taas toiminta liittyy esimerkiksi rakentamiseen tai muuhun vastaavaan niin yrittäjän kannattaa varautua laittamaan jo alkuvaiheessa likoon useampia tonneja ennen kuin toiminta saa alkunsa.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin mitä yleisiä ja pakollisia kustannuksia yrityksen perustaminen vaatii, näiltä kustannuksilta ei voi välttyä toimialasta riippumatta.

Yrityksen perustamiseen liittyvät pakolliset kustannukset

Ennen yrityksen perustamista pitää maksaa perustamisilmoituksen käsittelymaksut. Tämän lisäksi pitää olla valmis maksamaan kirjanpidosta aiheutuvat kulut, jos ei ole halukas tekemään sitä itse. Kuluissa pitää huomioida myös omat ja yrityksen vakuutukset, kulut laskuttamiseen liittyen, pankkien palvelumaksut sekä viranomaisluvat. Jos yrittäjä ei halua itse tehdä kotisivuja tai markkinoida yritystään, niin myös näihin asioihin pitää olla valmis laittamaan tarpeeksi rahaa.

Tässä sivulla mainitut luvut ovat suuntaa antavia, sillä loppupeleissä jokaisen yrityksen perustamiskustannukset ovat erilaiset.

Yrityksen perustamiskuluihin vaikuttaa yritysmuoto

Yrityksen perustamisilmoitus kaupparekisteriin vuonna 2020 maksaa toiminimillä eli yksityisillä elinkeinoharjoittajilla sähköisesti tehtynä 60 euroa, jos ilmoituksen haluaa tehdä paperilomakkeella niin siitä veloitetaan 115 euroa, Jos kyseessä on osakeyhtiö niin perustamisilmoitus maksaa sähköisesti 275 euroa sekä paperisesti tehtynä 380 euroa. 

Avoimilta yhtiöiltä sekä kommandiittiyhtiöiltä perustamisulmoituksesta peritään 240 euroa. Osuuskunnilta sekä muilta yritysmuodoilta ilmoituksen tekemisestä laskutetaan 380 euroa.

Vain toiminimen sekä osakeyhtiön pystyy tällä hetkellä perustamaan sähköisesti, muut yritysmuodot on mahdollista perustaa täyttämällä paperinen lomake. Yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi voi ryhtyä myös ilmaiseksi kunhan ei liity kaupparekisteriin sekä toimitat perustamisilmoituksen paperisena. Tämä vaihtoehto kuitenkin estää sen ettet pysty rekisteröimään virallista käyttösuojattua toiminimeä vaan sinun pitää toimia elinkeinoharjoittajana omalla nimellä.

Heinäkuun 2019 jälkeen osakeyhtiön perustamisesta ei vaadita enään 2500 euron minimiosakepääomaa, joten sen perustaminen on nykyään mahdollista ilman pääomaa. Aikaisemmin vaadittua alkupääomaa ei kuitenkaan kannata miettiä turhana kuluna, sillä usein se käytettiin esimerkiksi yrityksen pakollisiin hankintoihin mitä toiminta vaatii alkuvaiheessa. Tuota summaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu oman palkan maksamiseen, vaan enemmänkin sen tarkoitus on ollut helpottaa pakollisien kustananuksien maksamista.

Mitä kirjanpito maksaa?

Kirjanpidon kustannukset vaihtelevat yritysmuotojen mukaan ja jokaisella kirjanpitäjällä on oma hinnasto sekä se määritellään aina työn mukaan. Yleensä toiminimen kirjanpito on helpompaa sekä halvempaa kuin esimerkiksi osakeyhtiön.

Joissain tapauksissa toiminimiyrittäjien on mahdollista tehdä kirjanpito yhdenkertaisena, mutta se vaatii tiettyjen ehtojen täyttymistä. Jos kyseinen toiminimi täyttää vaaditut kriteerit ja siihen riittää yhdenkertainen kirjanpito, niin se on mahdollista tehdä myös itse. Kyseinen vaihtoehto on hyvä esimerkiksi jos toiminta ei ola täyspäiväistä vaam enemmänkin sivutoimista yrittämistä.

Osakeyhtiöissä vaaditaan aina kahdenkertaista kirjanpitoa, minkä takia se on yleensä järkevämpää antaa ammattitaitoisen kirjanpitäjän hoidettavaksi. Vaikka kirjanpito olisikin kahdenkertainen, niin sen tekemiseen ei kuitenkaan vaadita erillistä kirjanpitäjää vaan sen voi tehdä myös itse. Kuitenkin kahdenkertaisessa kirjanpidossa on paljon enemmän huomioitavia seikkoja kuin toiminimen yhdenkertaisessa kirjanpidossa.

Jos kirjanpidon haluaa ulkoistaa kirjanpitäjälle, niin niidenkin hinnoissa voi olla suuria eroja. Kirjanpidon kustannuksiin vaikuttaa yrityksen toiminnan laajuus, tositteiden määrä, hinnoittelumalli sekä kaupunki missä yritys sijaitsee.

Mikäli kyseessä on sivutoiminen toiminimiyrittäjä, niin hänen on mahdollista saada kirjanpito alle 500 eurolla vuodessa kunhan tositteita on vähän. Oskayhtiöiden kirjanpidosta voi joutua pulittamaan useita satoja euroja kuukaudessa. Kyseiset hinnat ovat vain suuntaa-antavia, joten kirjanpidon kustannuksiin kannattaa tutustua huolella ennen kirjanpitäjän valitsemista.

Kirjanpidosta aiheutuvia kustannuksia ei kannatta koskaan vähätellä tai pitää turhana, sillä usein hyvä kirjanpitäjä voi auttaa yrittäjää säästämään rahaa kun hänen tarkoitus on huolehtia kaikista vähennyskelpoisista kuluista sekä verotuksen optimoimisesta. Osakeyhtiössä on mahdollista ottaa rahaa ulos useammalla tavalla, joten kirjanpitäjä voi auttaa kertomaan millä tavalla siitä selviytyy mahdollisimman pienellä verotuksella.

Mitä pakollisia vakuutuksia yrittäjällä sekä yrityksellä pitää olla?

Ainoa yrittäjää koskeva vakuutus on YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Kyseisen vakuutuksen tarkoituksena on auttaa keräämään yrittäjän eläkettä sekä muun sosiaaliturvan. 

YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttaa se miten suureksi yrittäjä itse määrittelee YEL-työtulot. Jos kyseistä summaa maksaa enemmän, niin sitä paremman eläkkeen sekä sosiaaliturvan saa. YEL-työtulon noustessa myös vakuutusmaksut ovat korkeammat.

YEL-työtulo

YEL-työtulossa yrittäjä itse määrittää arvion oman vuosittaisen työpanoksen arvosta. Kyseisen arvon pitäisi vastata sellaista summaa, minkä yrittäjä maksaisi palkkana samaan hommaan otetulle ulkopuoliselle työntekijälle, jonka ammattitaito vastaisi samaa kuin yrittäjällä itsellään. YEL-työtulo ei tarkoita palkkaa tai yrityksen liikevaihtoa, vaan se on itse määrittelemä arvio.

YEL-vakuutus voi halvimmillaan maksaa 1500 euora ensimmäisenä kokonaisena vuotena yrittäjänä. Useimmat yrittäjät määrittelevät tämän oikeita tienestejään vastaaviksi, kun taas toiset arvioivat sen tarkoituksella mahdollisimman pieneksi sekä hankkivat vakuutus- ja eläketurvaa muilla keinoilla. Tässäkin voi käyttää useita erilaisia tapoja asian hoitamiseksi.

Yrityksen laskutuskulut

Jos yrityksen toiminta perustuu siihen, että he saavat asiakkailtaan rahaa, niin heillä tulisi olla jonkinlainen kassajärjestelmä, maksupääte, laskutusohjemla tai vaihtoehtoisesti kaikki näistä.

Jos yrityksellä ei ole erillistä liiketilaa, vaan tarkoituksena on myydä palveluita laskulla, on mahdollista päästä alkuun pienemmälläkin budjetilla. Nykypäivänä netti on pullollaan erilaisia ilmaisia laskupohjia sekä laskutusohjelmia, kuitenkin suuremmilla kuukausittaisilla laskumäärillä kuluja voi kertyä joitakin summia.

Myös monet kirjanpito-ohjelmat sisältävät laskutusominaisuuden, näissä toiminnallisuudet ovat laajempia sekä kustannukset hieman suurempia. Kuitenkin fiksuinta ajankäyttämistä on hoitaa kaikki pienyrityksen taloushallintoasiat samassa ohjelmassa.

Pankkien palvelumaksut yrityksille

Erilaisten vertailujen mukaan useammat pienet yritykset maksavat peruspankkipalvelumaksuistaan Suomessa keskimäärin noin 350 euroa vuodessa sekä isommat yritykset 800 euroa. Yksinyrittäjille nämä palvelut ovat edullisempia, sillä pienemmän toiminimiyrittäjän on mahdollista hoitaa yrityksen tulot ja menot oman henkilökohtaisen tilin kautta. Kuitenkaan tämä käytäntö ei ole järkevää kirjanpidon kannalta, joten tämä tapa ei ole suotava.

Mikään ei kuitenkaan estä perustamasta verkkpankkissa toista henkilökohtaista tiliä toiminimeä varten, tässä pitää muistaa huomioida pankkikohtaiset käytännön erot. Kysyessäsi tätä vaihtoehtoa pankista, he usein suosittelevat avaamaan erillisen yritystilin joka on usein kalliimpi.

Osakeyhtiöissä asia on eri, sillä useimmat pankit tarjoavat erilaisia yritystilejä aloitteleville osakeyhtiöille. Kuitenkin avausmaksuissa sekä vuosittaisissa kustannuksissa voi olla suuria eroja, joten ennen tilin avaamista kannattaa kysyä useita tarjouksia eri pankeista. Tutustu suuntaa-antaviin hinnoitteluihin yritystilin avaamisesta esimerkiksi Osuuspankin tai Säästöpankin verkkosivuilta.

Yrityksen viranomaisluvat

Suomessa on mahdollista harjoittaa joitain liiketoimintoja luvanvaraisesti ja tällöin toiminnan voi aloittaa jo ennen kuin luvat ovat kunnossa. 

Yrityksen viranomaislupiin sekä niiden hankkimiseen liittyvistä kuluista pääset lukemaan lisää Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Yrityksen kotisivu- ja markkinointikulut

Yrityksen yhtenä tärkeimpänä asiana voidaan pitää kotisivuja, sillä sen avulla potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi palvelut. Verkkosivut eivät ole pakollinen asia, varsinkaan silloin jos tiedät ettei sinun tarvitse saada lisää asiakkaita. Verkkosivujen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu sen löydettävyys, hyvä käyttökokemus sekä sen pitää toimia kaikilla laitteilla. Asiakkaat haluavat ennen ostopäätöksen tekemistä löytää tärkeimmät tiedot sinun yrityksestäsi.

Kotisivujen hinnoissa on myös paljon eroja ja siihen vaikuttaa sivuston laajuust sekä toiminnallisuudet. Halutessasi voit valita, että kotisivusi tekee jokin suurempi mainostoimisto, mutta tässä kohtaa pitää varautua myös maksamaan hiukan enemmän. Usein isommat mainostoimistot veloittavat kotisivujen tekemisestä enemmän kuin yksityiset freelancerit.

Laadukkaan pienemmän kotisivun joka sisältää vähäiset toiminnat voi saada helposti alle tonnilla. Mutta jos yritys vaatii kotisivuiltaan verkkokauppaominaisuutta sekä muita toiminnallisuuksia niin nämä myös kasvattavat lopullista hintaa. Hintaan vaikuttaa myös se haluaako kotisivujen sisällön tuottaa itse vai ulkoistaako sen jollekkin muulle. Kirjoitettu teksti kannaattaa sisältää avainsanoja, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään palveluita erilaisista hakukoneista.

Kotisivujen lisäksi pitää olla valmis laittamaan rahaa myös markkinointiin, markkinointikustannuksia voivat olla esimerkiksi esitteet, käyntikortit, Google hakusanamainonta, toimitilan teippaukset, logo, lehti- tai nettimainonta.

Tähän seikkaan vaikuttaa suuresti se mikä on yrityksesi toimiala sekä miten paljon sinulla on jo valmista asiakaskuntaa. Usein pienemmät yksinyrittäjät pärjäävät mainiosti hyvin pienillä markkinointikuluilla, varsinkin silloin jos heidän somekanavat on jo valmiiksi suosittuja tai hakukoneiden hakutulokset korkeallla.