Liiketoimintasuunnitelman tekeminen

Liiketoimintasuunnitelman

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on erityisen tärkeää aloitteleville yrittäjille sekä yrityksille, sen tarkoituksena on antaa kuva ja selvennys yrityksen toiminnasta, laajuudesta sekä arvioidusta kannattavuudesta.

Näin teet hyvän liiketoimintasuunnitelman

Liiketoimintasuunnitelmassa on tärkeää muistaa kartoittaa realistisesti yrityksen toimintaan liittyvät kulut sekä budjetoida ne ja konkreettisesti suunnitella miten kyseiset kulut tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan. Toiseksi tärkeintä ellei jopa vielä tärkeämpää on muistaa hahmottaa suunnitelmassa mistä asiakkaat tulevat sekä miksi he valitsevat ostavansa palvelun tai tuotteen juuri sinun yritykseltäsi.

Vaikka yritystoiminta olisikin erityisen tarkasti suunniteltu, niin mikään ei ole kannattavaa, jos yksikään asiakas ei päädy valitsemaan sinun palveluita tai tuotteita. Tämän takia asiakkaiden hankkiminen toimintaa aloittaessa on tärkeämpää kuin mikään muu seikka, sillä jos asiakkaat ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita niin muu toimintaan liittyvät asiat hoituvat melkein itsestään.

Käytännössä liiketoimintasuunnitelman tärkeimpiä sekä keskeisimpiä asioita ovat rahoitus sekä asiakkaat. Tässä oppaassa kerromme kohta kohdalta liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.

Miksi liiketoimintasuunnitelman tekeminen on niin tärkeää?

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on konkreettisesti päästä näkemään tärkeimpiä asioita toimintaan liittyen. Liiketoimintasuunnitelman avulla voi päästä myös löytämään ratkaisuja sellaisiin kohtiin mitkä ovat jääneet miettimättä. Ennen yrityksen perustamista liiketoimintasuunnitelma auttaa ennakoimaan millaisia haasteita yrittäminen voi tuoda mukanaan ja miten haasteet voi ratkaista.

Liiketoimintasuunnitelman ei ole tarkoitus olla hyödyllinen vain yritystä perustavalle, vaan esimerkiksi yrityksen rahoittajat sekä muut asiantuntijat voivat vaatia suunnitelman tekemistä ennen heidä palveluiden käyttämistä.

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ei ole kuitenkaan pakollista eikä ketään velvoita uutta yrittäjää siihen. Esimerkiksi jos toimintaa aloittavalla on jo asiakkaat valmiina sekä siihen liittyvät asiat ovat hanskassa, niin liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvitse tehdä. Jos kuitenkin tarkoituksena on hakea strarttirahaa uudelle yritykselle, niin siinä tapauksessa suunnitelma tarvitaan.

Hyvästä ideasta liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma tehdään liikeideasta, vaikka kyseessä on suunnitelma niin tässä kohtaa tarkoituksena on testata liikeideaa. 

Yritystä ei kannata lähteä perustamaan jos liikeidea ei ole riittävän hyvä. Jos yritys perustetaan huonolla liikeidealla, niin pahimmillaan liiketoimintaidean kannattamattomuuden voi huomata vasta suurien kulujen jälkeen.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Useimmille uutta yritystä haaveileville termi liiketoimintasuunnitelma voi kuullosta monimutkaiselta sekä haastavalta, tästä syystä se kannattaa jakaa pienempin osiin jotta sen tekeminen on yksinkertaisempaa sekä helppoa. 

Liiketoimintasuunnitelmaan ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaa mallia, vaan sitä on mahdollista soveltuu haluamallaan tavalla. Kuitenkin kannattaa tutustua valmiisiin mallipohjiin, jotta omasta liiketoimintasuunnitelmasta löytyy kaikki oleelliset asiat.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö on mahdollista purkaa jopa 6 pienempään osaan. Suunnitelmaa on mahdollista tiivistää tai laajentaa haluamallaan tavalla, kunhan kaikki tärkeimmät asiat tulevat esille liiketoimintasuunnitelmassa. Myöskään alueiden järjestyksessä ei ole mitään tiettyä kaavaa, koska jokainen yrityksen perustaja on itse paras asiantuntija, joten asiat kannattaa laittaa sen mukaan mikä on itselleen paras.

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa laittaa sisällysluettelo, jotta eri alueiden löytäminen on helpompaa. Sisällysluettelo ei kuitenkaan ole pakollinen ja sen voi halutessaan laittaa. Suunnitelmasta kannattaa tehdä hyvin muodollinen, varsinkin silloin jos se on tarkoitus esittää ulkopuolisille.

Liikeideasi tuote tai palvelu

Suunnittele tarkasti mitä tuotetta tai palvelua yrityksesi myy, kenelle, miten ja miksi? Tuotteen tai palvelun tulee olla tarkasti suunniteltu jotta sille on myös kysyntää.

Yrityksesi kilpailijat sekä markkinatilanne

Kannattaa miettiä tarkasti miten pystyt kilpailemaan tuotteella tai palveluilla muita yrityksiä vastaan nykyisillä markkinoilla. Tässä tilanteessa on tärkeää miettiä miten pystyt erottumaan muista kilpailijoista sekä minkälainen hintataso tuotteilla tai palveluilla on. Mistä asettamasi hinnat muodostuva ja mikä vaikutti hinnoitteluun?

Yrityksen toimitilat tai toimipiste vaikutttaa myös tähän asiaan, sillä lähiympäristön markkinatilanne kannattaa selvittää. Mitä heikkouksia ja vahvuuksia kilpailijoilla on?

Selvitä omat ja yrityksen vahvuudet sekä heikkoudet

Liiketoimintasuunnitelmaa tekiessä on myös tärkeää keskittyä löytämään omat sekä yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. 

Tätä asiaa on helpompi lähteä tekemään esimerkiksi käyttämällä SWOT-analyysiä. Listaa myös ylös millaiset tekijät auttavat juuri sinua menestymään ja mistä voi aiheutua riskejä.

Millaisia ovat yrityksesi tulevat asiakkaat?

Suunittele tarkasti millaiselle kohderyhmälle tuotteesi tai palvelusi ovat tarkoitettu. Millaisia asiakkaita tavoittelet ja miten aijot tavoittaa heidät sekä saada ostamaan tuotteitasi tai palveluitasi. Mieti tarkasti onko tavoittelemiasi asiakkaita tarpeeksi.

Toiminnan rahoittaminen ja budjetointi

Mieti miten aiot rahoittaa toimintasi sekä siihen liittyvät investoinnit ja laske miten suuria ne ovat. Jos yritystoimintasi ei lähde nousuun, suunnittele valmiiksi miten varmistat yrityksesi talouden ensimmäisiksi kuukausiksi. 

Millä ja miten aiot kattaa yrityksesi vuokrat, vakuutukset, markkinoinnin, palkat ja muut kustannukset? Näihin kaikkiin kysymyksiin kannattaa varautua vastaamaan, jotta vältytään yllätyksiltä.

Muut käytännön asiat

Listaa myös ylös käytäntöön liittyvät asiat kuten esimerkiksi toimitilat ja sen sijanti, kalusteet, markkinointi, työntekijät sekä palkka, omat ja yrityksen vakuutukset sekä kirjanpito. 

Minkä yritysmuodon valitset toiminnallesi? Otatko toiminimen, osakeyhtiön vai jonku muun? Yritysmuotoon vaikuttaa toimintasi suuruus, jos tiedät toimintasi olevan suurta kannattaa miettiä olisiko järkevää valita osakeyhtiö.

Valmiit liiketoimintasuunnitelmapohjat

Tähän oppaaseen listasimme lyhyesti kaikki tärkeimmät asiat liittyen liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Halutessasi voit käyttää valmiita mallipohjia liiketoimintasuunnitelmaan, jotta näet miltä sen pitäisi käytännössä näyttää ja mitä se pitäisi sisältää.

Voit käyttää esimerkiksi Suomi -palvelun Oma Yritys valmista liiketoimintasuunnitelmapohjaa, saat käyttöösi mallipohjan kirjautumalla palveluun. 

Esimerkiksi TE-palvelut neuvoo, että voit käyttää edellä mainittua pohjaa myös starttirahahakemukseen. Ennen liiketoimintasuunnitelman tekemistä kannattaa tutustua netistä löydettäviin ohjeisiin sekä malleihin.